NoDig Platform
gör schaktfritt enkelt

Att bygga och underhålla ledningar kostar miljoner. Schaktfri teknik sänker kostnaden rejält, skonar miljön och ser till att trafikanter, närboende och butiker slipper att blir störda.

NoDig Platform är ett webbaserat verktyg som gör planering och projektering av vanliga schaktfria projekt enklare. Du får tillgång till landets främsta schaktfria expertis - steg för steg guidas du framåt när NoDig Platform ställer de frågor som identifierar projektets individuella faktorer.

Sist skapas ett kvalitetssäkrat underlag som du kan använda direkt för att göra en upphandling. Offerterna du får kommer att avse det aktuella projektet - du undviker ändringar och tillägg som är vanliga t.ex. vid ramavtal.

Självklart får du hjälp att komma igång, och när du är klar kan du få ditt projekt expertgranskat av Johan Lundberg AB.

 • Slipp osäkerhet

 • Tydlig checklista över hela planeringsprocessen
 • Tips och stöd inför dina beslut
 • Dimensioneringshjälpmedel
 • Förklaring varför du avråds från viss metod
 • Kunskapsbank

 • Utförliga metodbeskrivningar
 • För- och nackdelar med olika metoder
 • Wiki NoDig – förklaring av begrepp
 • Beskrivningstexter

 • Som standard genereras teknisk beskrivning
 • Alternativ 1 - klar att använda direkt för upphandling, med eller utan kringarbeten
 • Alternativ 2 - text som du kan lägga in i eget dokument

Schaktfritt spar tid, pengar och skonar miljön

Fördelarna är många. Du spar stora pengar genom att använda dig av schaktfri teknik, du slipper tidsödande och kostsam projektering, samtidigt som kvaliteten höjs.

80%

Schaktfritt sparar cirka 80% av kostnaden jämfört med traditionell schaktning.

10x

Schaktfritt går cirka 10 gånger snabbare än traditionell schaktning.

95%

Schaktfritt innebär cirka 95% lägre CO2-utsläpp än traditionell schaktning.

Ännu fler fördelar

Bevara miljön

Bygg och förnya ledningar utan att påverka värdefulla miljöer, växter och träd.

Skydda historien

Schaktfri teknik gör att t ex kulturminnesmärken inte behöver påverkas.

Minimal återställning

Känsliga eller kostbara ytskikt bevaras vilket spar stora pengar.

Slipp spontning

Stabilitetsproblem kan bli mycket kostsamt vid traditionell schaktning.

Lägre markägarersättning

Schaktfritt innebär mycket lägre kostnader för ersättning till markägare.

Näringsidkare slipper störning

Schaktfritt kräver minimal avstängning – butiker etc kan fungera som vanligt.

Samhällsekonomiskt billigare

Trafikanter slipper störningar genom att gator och vägar inte behöver stängas av.

Lägre energiförbrukning

Schaktfritt är så snabbt jämfört med schaktning att betydligt mindre energi förbrukas.

Säkrare arbetsmiljö

Schaktfritt eliminerar de risker som arbete i djupa ledningsgravar innebär.

Slipp vattendom

Genom att dra ny ledning under botten på ett vattendrag krävs sällan vattendom.

Kostnad

Varje gång du använder NoDig Platform sparar du massor av tid. Du blir effektivare, slipper osäkerhet och gör en insats för miljön.

Få tillgång till Wiki NoDig

Omfattande uppslagsverk över NoDig begrepp samt utförliga metodbeskrivningar.

0 SEK

Skapa ditt eget projekt och börja planera

Du får tillgång till verktyget och kan testa att arbeta med det. NoDig Platform är självinstruerande, innehåller 100-tals handgripliga tips och praktiska råd som du ser på skärmen när du arbetar med verktyget.

0 SEK

Planera ett NoDig projekt

Använd verktyget och få förslag på tänkbara lösningar. Du kan göra om processen flera gånger tills du är nöjd med resultatet. Har du tidigare skapat ett testprojekt kan du nu göra det klart.

4 800 SEK

Kvalitetsgranskning

Våra experter går igenom ditt projekt och återkopplar till dig.

4 800 SEK

Teknisk beskrivning

Word-dokument med teknisk beskrivning, inklusive mängder, som direkt kan användas för upphandling. Med eller utan kringarbeten. Ingår projektet i ett större ledningsprojekt, klistrar du in relevanta delar i ditt större projekt.

14 800 SEK

"Kom igång"-kurs

För att du snabbt ska komma igång och börja använda verktyget erbjuder vi ”Kom igång"-kurser på plats hos dig. Kursen innebär att en av våra experter i lugn och ro går igenom NoDigPlatform, gärna med ett konkret, aktuellt projekt. Kursen lämpar sig för 1-4 deltagare. Första kursdeltagaren betalar 4 800 SEK; övriga deltagare får 50% rabatt. Resekostnader tillkommer.

4 800 SEK

Köp mer – få 20% rabatt

Köp paket med 10 planeringar (kostar normalt 4 800 SEK/st) så får du 20% rabatt.

3 800 SEK/st

Kom igång direkt

Du kan redan nu registrera ett kostnadsfritt konto och komma igång med din första NoDig-planering.

FAQ

Varför finns NoDig Platform?

Det finns ett stort kunskapsglapp mellan projektörer, beställare och leverantörer av schaktfri teknik. Detta glapp vill vi överbrygga. NoDig Platform hjälper användaren att välja och handla upp bästa lösningen för schaktfria projekt. NoDig Platform hjälper dig också att ställa relevanta krav på arbete, material och funktion.

Vem ligger bakom NoDig Platform?

Johan Lundberg AB är specialistkonsulter inom schaktfritt ledningsbyggande och ledningsrenovering. Vi har lång erfarenhet av alla faser i schaktfria projekt – från projektering och upphandling till genomförande och dokumentation. NoDig Platform ger dig tillgång till vår samlade kunskap och erfarenhet.

Varför har ni utvecklat NoDig Platform?

Schaktfri teknik har enorm potential när det gäller att spara tid, miljö och pengar. Johan Lundberg AB vill genom NoDig Platform göra schaktfritt lättillgängligt för många fler än de som använder tekniken idag.

Hur vet jag att jag kan lita på NoDig Platform?

NoDig Platform är ett neutralt verktyg som inte sponsras av någon leverantör. Johan Lundberg AB är din ”virtuella” konsult - vi tjänar inte pengar på borrningen eller ledningsrenoveringen. Som användare kan du vara säker på att inte bli styrd åt något håll – du får enbart hjälp att välja den lösning som är bäst för dig och ditt projekt.

Vi har redan ramavtal för schaktfria tjänster. Då har vi väl ingen nytta av NoDig Platform?

Ramavtal förutsätter standardförhållanden. I verkligheten är det dock få projekt som är så standardiserade att ramavtalet exakt motsvarar vad som ska göras. Därför blir ändringar och tillägg vanliga. Med NoDig Platform hittar du snabbt den schaktfria lösning som passar det enskilda fallet bäst, och kan välja den leverantör som har bäst förutsättningar just då. Du får rätt pris för just ditt projekt.

Vad kostar det att använda NoDig Platform?

Du kan betala för att använda NoDig Platform på olika sätt, antingen för enstaka projekt eller genom förköp av ett visst antal projekt. Ju fler projekt du köper, desto lägre blir styckkostnaden.